Spiritualiteit

Als je je afvraagt wat healing mantra’s met spiritualiteit te maken:

Spiritualiteit is een universeel begrip.  We zijn geen aanhangers van een of andere religieuze stroming. Ook sluiten we er geen uit.

Het gaat vooral over bewust wording. En over zingeving, en een praktische manier om te kunnen leven in vertrouwen en verbinding  met de mensen en dingen om ons heen.

Vertrouwen op de universele energie die ons altijd ter beschikking staat. Door anderen ook wel genoemd: het zero point field, éénheidsbewustzijn, spirit, het christusbewustzijn, of het veld van onvoorwaardelijke liefde.

Je hoeft ook nergens in te geloven, op z’n hoogst in jezelf. Het doen en het zelf ervaren geeft je handvaten om te ontdekken dat je veel meer bent dan je naam en je werk.

Geloof niets, ervaar zelf.